حس غریب

من خودم هستم و یک حس غریب

...

    می گوینـد:   شـاه عبـاس از وزیـر خـود پرسیـد:   " امسال اوضـاع اقتصـادی کشـور چگونـه است؟"   وزیـر گفت:   " الحمداللـه به گونـه ای است که ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 33 بازدید
خرداد 92
2 پست
دی 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
1 پست
مهر 90
5 پست
شهریور 90
6 پست
مرداد 90
6 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
7 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
10 پست
دی 89
10 پست
آذر 89
5 پست
آبان 89
3 پست