...

 

          

              

 

در تـــــو

هــــزار مزرعـــه خشـــخاش تازه است.

آدم

به چشم های تو معتاد می شود...

 

                                              "  حمید مصدق  "

 

/ 2 نظر / 41 بازدید
anniversary

نه ! هرگز شب را باور نکردم چرا که در فراسوی دهلیزش به امید ِ دریچه ای دل بسته بودم. / شاملو ممنون از شکستن عهدت. شانا همیشه به مهربونی معروف بوده و هست . . . [گل]