تمام...

 

 

 

خاطرات نه سر دارند؛ نه ته !

بی هوا می آیند تا خفه ات کنند

میرسند گاهی وسط یک فکر

گاهی وسط یک خیابان

و گاهی حتی وسط یک صحبت

... ... سردت می کنند؛ رگ خوابت را بلدند

زمینت میزنند ...

خاطرات تمام نمی شوند

تمامت می کنند ...

"   ؟  "

 

/ 1 نظر / 38 بازدید
anniversary

خیلی وقتها واقعا همینطوره . . . [لبخند]