شهادت امام جعفر صادق "ع" تسلیت باد !

 

 

   

   

کشید بند طناب و شما زمین خوردی

 شبیه مادرتان بی هوا زمین خوردی

  تمام آینه ها ناگهان ترک خوردند

 مگر چقدر شما با صدا زمین خوردی؟

  چه عاشقانه سر کوچه ی بنی هاشم

 به یاد حضرت خیرالنساء زمین خوردی

  شتاب مرکب و زانوی خسته باعث شد

 طی مسیر، شما بارها زمین خوردی

  صدای ناله ی زهرا مدینه را لرزاند

 به دست بسته،غریبانه تا زمین خوردی

  دلت شکست وبه یاد رقیه افتادی

 خودت برای رضای خدا زمین خوردی

                                                             "  وحید قاسمی "

 

/ 0 نظر / 20 بازدید