روبند زنُم ؛ لهجه بگیرُم کافیست ؟

 

 

 

با من دل مادرت چرا راضی نیست

داماد جنوبی ! تو بگو علت چیست

چادرعربی زدم ولی فرق نکرد

روبند زنُم ؛ لهجه بگیرُم کافیست ؟

 

سلام وخیلی خوش آمدید

 

 

ای کاش به آرزوی کالت نرسی

هرگز تو به دختر خیالت نرسی

هرچند که زنده ام فقط با نفست

ای کاش بمیری به وصالت نرسی

 

"فاطمه معماریان"

 

 

/ 1 نظر / 22 بازدید